รับสมัครนักศึกษา

TCAS 1 Portfolio

Posted on

กำหนดการ TCAS 1 Portfolio กิจกรรมกำหนดการ สมัครและชำระเงินภายใน 1 – 15 ธ.ค. 2561 ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก28 ม.ค. 2562 ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์จะถือว่าผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในรอบดังกล่าวและไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้***30 – 31 ม.ค. 2562 ช่วงการ สละสิทธิ์2 – 3 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย5 ก.พ. 2562 บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด7 – 14 ก.พ. 2562 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง15 ก.พ. 2562 ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง

Uncategorized

เอกสารประกอบการประชุม การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Posted on

แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562เอกสารประกอบการประชุม– Presentation ( Powerpoint )– แผนรับ ปีการศึกษา 2562 โควตา รับตรง (ปวช. – ปวส.)เอกสารประกอบการประชุม– เกณฑ์รับโควตาปวช.ปวส. 2562 – เกณฑ์รับตรง ปวช.ปวส. 2562 – ปฏิทิน โควตา ปวช.ปวส. 2562 – ปฏิทิน รับตรง ปวช.ปวส. 2562TCAS 2562เอกสารประกอบการประชุม– ปฏิทิน tcas 2562

Uncategorized

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ซ้อมย่อยคณะ ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่) […]