การเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบกรอกประวัติของผู้เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ