Uncategorized

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

นักศึกษาใหม่ที่ขาดสอบรอบแรกและนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวหลังจากวันที่ 20 มิ.ย. มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ โทร.02-665-3777 ต่อ 6056