Uncategorized

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

สวท. ขอแจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
โดยจะส่งผลให้เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา, เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา และ ระบบทะเบียน Back Office ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

จะสามารถใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก