การรับปริญญากำหนดการรับปริญญางานทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 ก.พ. 64

วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (รอบเช้า-รอบบ่าย)

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (รอบเช้า-รอบบ่าย)

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ

  1. บัณฑิตดำเนินการดาวโหลดใบคำร้องเพื่อขอหนังสือรับรอง (ดาวน์โหลด)
  2. กรอกข้อมูลในใบขอหนังสือส่งผ่านทางอีเมล sureeporn.r@rmutp.ac.th สิ่งที่ต้องส่งรายละเอียดมีดังนี้

        – ใบขอหนังสือรับรอง (บัณฑิตกรอกข้อมูลแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่ง)

        – สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (เซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) *ทั้งนี้กำหนดการรับหนังสือรับรองจะแจ้งให้ทราบภายหลัง*

  1. หลังจากรับหนังสือรับรองแล้วนำหนังสือรับรองไปยื่นต่อนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหารและสัสดีอำเภอ หลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกภายในเดือนเมษายน