การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

อาจารย์ที่ปรึกษา

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

•การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
•แบบประเมินผลสัมฤทธิ์-นศ.