การดำเนินโครงการประจำปี 2556-2557

การดำเนินโครงการประจำปี 2556

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

• สรุปการติดตามโครงการบูราการ
• รายงานผลโครงการสอนใช้กระบวนการวิจัย
• รายงานผลโครงการบูรณาการเรียนการสอน
• สรุปการติดตามโครงการใช้กระบวนการวิจัย

 

การดำเนินโครงการประจำปี 2557

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน
• รายงานการประเมินโครงการรอาจารย์ที่ปรึกษา