ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณ

ด้านล่างคุณควรจะใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อโฮสท์ของคุณ

ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับเวิร์ดเพรส
ชื่อผู้ใช้ของฐานข้อมูล
รหัสผ่านของฐานข้อมูล
คุณควรได้ข้อมูลเหล่านี้จากเว็บโฮสท์ของคุณ ถ้า localhost ไม่ทำงาน
ถ้าคุณต้องการใช้งานการติดตั้งเวิร์ดเพรสหลายเว็บในฐานข้อมูลเดียวกัน โปรดเปลี่ยนด้วย