การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads
 

• ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561