FAQ : คำถามที่พบบ่อย

 1. เครื่องแบบของนักศึกษาระดับ ปวช. หาซื้อที่ไหน และการแต่งกายแต่งอย่างไร ?
 2. One Stop Service เปิดให้บริการตามปกติหรือไม่ ?
 3. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปติดต่อหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?
 4. ระยะเวลาการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีกำหนดการไปจนถึงเมื่อไร ?
 5. หากผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเทอมได้ ต้องขอเอกสารที่ใช้ในการแนบเบิกได้ที่ไหนบ้าง ?
 6. ซื้อชุดนักศึกษาหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เข็มขัด เน็คไท เข็ม ติ้ง ของมหาวิทยาลัยได้ที่ไหนบ้าง ?
 7. ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ยังไม่ได้รับ ใบ ปพ.1(ใบระเบียนผลการศึกษา) ฉบับสมบูรณ์จากสถานศึกษาเดิม สามารถใช้เอกสารอะไรยื่นแทน ใบ ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ได้บ้าง ?
 8. เอกสารใบคำร้องของนักศึกษาที่แจ้งผ่านหน้าเว็บไซด์ สวท.สามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือไม่ แล้วจะต้องแนบเอกสารตัวจริงหรือไม่ ?
 9. นักศึกษาที่แจ้งรักษาสภาพผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอะไรต่อ ?
 10. การรายงานตัวนักศึกษาต้องเข้าไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ ?
 11. นักศึกษายังไม่ได้ถ่ายรูป และต้องจัดส่งได้ในช่องทางไหนบ้าง ?
 12. นักศึกษาจบปริญญาตรี อสบ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ไปต่อปรับวุฒิสาขาวิชาเครื่องกลได้ไหม ?
 13. นักศึกษาสอบติดรอบ Portfolio แต่ต้องการย้ายคณะ ย้ายสาขา ได้ไหมคะ ?
 14. ต้องการจะเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
 15. นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
 16. ใบ ปพ. ที่ใช้ในการสมัคร เกรดยังไม่สมบูรณ์ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้หรือไม่ ?
 17. หลังจากทำเรื่องขอผ่อนผันแล้ว สามารถชำระเงินงวดแรกได้เมื่อไหร่ ?
 18. นักศึกษาขอผ่อนผันค่าเทอมค่าเทอมได้หรือไม่ ?
 19. หากต้องการใบเสร็จการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ต้องทำอย่างไร ?
 20. หากเคยแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ต้องแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้งในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือไม่ ?
 21. เมื่อเข้าไปดูผลการเรียนในเว็บไซต์ พบว่าผลการเรียนแสดงเป็น -LOCK- ต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถดูผลการเรียนได้ ?
 22. ถ้าจะสำเร็จการศึกษาในเทอม summer ต้องส่งเล่ม Thesis/IS ฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในเมื่อใด ?
 23. นักศึกษาที่ไม่ได้จะสำเร็จการศึกษาในเทอม summer จะต้องรักษาสภาพในเทอม summer หรือไม่ ?
 24. การสอบหัวข้อ&เค้าโครง/การสอบ Thesis/IS ในช่วงที่มี covid-19 สามารถปรับรูปแบบได้หรือไม่ ?
 25. เริ่มเรียนออนไลน์เทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อไร ?
 26. กรณีไม่สามารถชำระงวดที่ 2 ได้ภายใน 30 เมษายน ต้องทำอย่างไร ?
 27. สหกิจศึกษา ฝึกงาน เทอม 1-63 ให้ออกปฏิบัติงาน ฝึกงานแบบไหน ?
 28. ฝึกงานเทอม summer อาจารย์นิเทศออกนิเทศได้กี่ครั้ง (แล้วจะนับการนิเทศจากอะไร) ?
 29. นักศึกษาที่ขอผ่อนผ่อนชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม แล้วงวดที่ 2 ชำระได้ถึงเมื่อไร ?

เครื่องแบบของนักศึกษาระดับ ปวช. หาซื้อที่ไหน และการแต่งกายแต่งอย่างไร ?

 • ตอบ : การแต่งกายของนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0867805549 ห้างบางลำภู ล็อค70/71 ร้านใส่แล้วเรียนเก่ง
 • ตอบ: การแต่งกายของของนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม แต่งกายดังนี้
  – ชาย
  เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง
  กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป
  – หญิง
  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าแบบเรียบไม่มีสาบด้านหลังไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่บางเกินสมควร แขนสั้นเพียงข้อศอก
  กระโปรง 6 จีบ.สีน้ำเงินเข้ม หรือ สีดำ (กระโปรงนักเรียนมัธยมปลาย)

Back to Index

One Stop Service เปิดให้บริการตามปกติหรือไม่ ?

ตอบ : เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ห้อง ONE STOP SERVICE และมหาวิทยาลัยฯ จึงปิดทำการ และจะแจ้งการเปิดทำการผ่านช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และช่องทาง page Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร


Back to Index

ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปติดต่อหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อทาง Facebook Page ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร Link: https://www.facebook.com/OREGRMUTP


Back to Index

ระยะเวลาการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีกำหนดการไปจนถึงเมื่อไร ?

ตอบ : ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และการประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


Back to Index

หากผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเทอมได้ ต้องขอเอกสารที่ใช้ในการแนบเบิกได้ที่ไหนบ้าง ?

ตอบ : เอกสารแนบเบิก โดยทั่วไปจะใช้ 3 อย่าง ดังนี้
1. ใบเสร็จการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หากนักศึกษาชำระเงินทางธนาคาร ใบแจ้งชำระเงินส่วนบนที่มีตราปั๊มจากธนาคารเมื่อชำระเงินแล้วจะถือว่าเป็นใบเสร็จต้นฉบับ หากนักศึกษาชำระเงินทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ให้นักศึกษาเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ที่เมนู “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”
2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาครบแล้ว สามารถติดต่อห้อง OneStopService เพื่อเขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้ โดยต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว และค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯรายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบเบิก สามารถติดต่อขอสำเนาและรับรองประกาศได้ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี


Back to Index

ซื้อชุดนักศึกษาหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เข็มขัด เน็คไท เข็ม ติ้ง ของมหาวิทยาลัยได้ที่ไหนบ้าง ?

ตอบ : นักศึกษาสามารถซื้อได้ที่สหกรณ์ของคณะที่นักศึกษาสังกัด ติดต่อสอบถามที่ตั้งของสหกรณ์ได้ที่คณะ


Back to Index

ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ยังไม่ได้รับ ใบ ปพ.1(ใบระเบียนผลการศึกษา) ฉบับสมบูรณ์จากสถานศึกษาเดิม สามารถใช้เอกสารอะไรยื่นแทน ใบ ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ได้บ้าง ?

ตอบ : ให้นำ ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาค และ/หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน มายื่นในวันรายงานตัว ถ้าหากได้รับ ใบ ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ที่มีผลการเรียนครบ และมีวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาใหม่มายื่นสำเนาใบ ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์


Back to Index

เอกสารใบคำร้องของนักศึกษาที่แจ้งผ่านหน้าเว็บไซด์ สวท.สามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือไม่ แล้วจะต้องแนบเอกสารตัวจริงหรือไม่ ?

ตอบ : ถ้าอนุมัติแล้วสามารถดำเนินการได้เลยค่ะ เอกสารคณะดำเนินการส่งตามมาทีหลังให้ สวทได้เลยค่ะ


Back to Index

นักศึกษาที่แจ้งรักษาสภาพผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอะไรต่อ ?

ตอบ : รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และนักศึกษาสามารถนำไปชำระเงินได้ในวันถัดไป


Back to Index

การรายงานตัวนักศึกษาต้องเข้าไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ ?

ตอบ : นักศึกษาสามารถรายงานตัวผ่านระบบอนนไลน์ทางหน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยได้เลย พร้อมแนบเอกสารคะ


Back to Index

นักศึกษายังไม่ได้ถ่ายรูป และต้องจัดส่งได้ในช่องทางไหนบ้าง ?

ตอบ : ให้รวบรวมส่งตอนเปิดเทอมวันที่ 22-30 มิถุนายน 2563 โดยรวบรวมส่งงานทะเบียนคณะค่ะ


Back to Index

นักศึกษาจบปริญญาตรี อสบ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ไปต่อปรับวุฒิสาขาวิชาเครื่องกลได้ไหม ?

ตอบ : ให้เบอร์โทรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชื่อหัวหน้าสาขา : ดร.ศุภชัย หลักคำ เบอร์สายวิชา เบอร์สาขาวิชา : 02-836-3000 ต่อ 4138 (สอบถามจากเจ้าหน้าที่คณะ)


Back to Index

นักศึกษาสอบติดรอบ Portfolio แต่ต้องการย้ายคณะ ย้ายสาขา ได้ไหมคะ ?

ตอบ : ติดต่อคณะตอนเปิดเทอมค่ะ แต่ต้องดูด้วยนะคะว่า คณะที่จะย้ายไปนักศึกษาเต็ม หรือคุณวุุฒิตรงตามสาขาหรือไม่


Back to Index

ต้องการจะเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : นักศึกษาต้องติดต่อที่งานทะเบียนที่นักศึกษาต้องการย้ายมาศึกษา จากนั้นคณะจะประสานงานในขั้นถัดไปและจะแจ้งผลการขอโอนย้ายให้นักศึกษาทราบ


Back to Index

นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : นักศึกษาต้องไปติดต่อที่คณะที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ ในวันเปิดเทอมนะคะ


Back to Index

ใบ ปพ. ที่ใช้ในการสมัคร เกรดยังไม่สมบูรณ์ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้หรือไม่ ?

ตอบ : สมัครได้ค่ะ หลังจากที่เกรดออกครบแล้ว ระบุวันที่จบสมบูรณ์ให้นำมายื่นตอนเปิดภาคเรียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 4 เทเวศร์ค่ะ


Back to Index

หลังจากทำเรื่องขอผ่อนผันแล้ว สามารถชำระเงินงวดแรกได้เมื่อไหร่ ?

ตอบ : หลังจากที่ได้รับอีเมลตอบกลับ สามารถปริ้นใบชำระเงินไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ได้เลยค่ะ


Back to Index

นักศึกษาขอผ่อนผันค่าเทอมค่าเทอมได้หรือไม่ ?

ตอบ : ได้ค่ะ กรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอนที่ประกาศไว้ทางหน้าเพจ สวท. ได้เลยค่ะ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะติดต่อกลับไปภายใน 1-2 วันนะคะ


Back to Index

หากต้องการใบเสร็จการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : หลังจากนักศึกษานำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิสเรียบร้อยแล้ว หลังจากชำระเงินแล้ว 1-3 วันทำการ ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา แล้วเข้าสู่เมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/พิมพ์ใบแจ้งยอด/พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” หากพบว่าหนี้ค่าใช้จ่ายมีการตัดออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่เมนู “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” ทางด้านซ้ายมือ นักศึกษาจะพบกับใบเสร็จรับเงิน หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกที่ “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจะให้เปิดเพียงแค่ครั้งเดียว หากเปิดใบเสร็จรับเงินครั้งต่อไป ใบเสร็จรับเงินจะเป็นสำเนาใบเสร็จ


Back to Index

หากเคยแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ต้องแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้งในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือไม่ ?

ตอบ : การแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตนั้น หากนักศึกษาคาดว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จ/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตในภาคการศึกษานั้นๆ หากแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะถือว่าการยื่นแบบแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ นักศึกษาจะต้องแจ้งสำเร็จการศึกษา/ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาเคยชำระค่าธรรมเนียมแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมซ้ำ


Back to Index

เมื่อเข้าไปดูผลการเรียนในเว็บไซต์ พบว่าผลการเรียนแสดงเป็น -LOCK- ต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถดูผลการเรียนได้ ?

ตอบ : เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว ผลการเรียนจึงแสดงเป็น -LOCK- วิธีแก้ไขให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา แล้วเข้าสู่เมนู “ระบบประเมิน” เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน เมื่อนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนครบถ้วนแล้ว ผลการเรียนจะปลดล็อคให้อัตโนมัติ


Back to Index

ถ้าจะสำเร็จการศึกษาในเทอม summer ต้องส่งเล่ม Thesis/IS ฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในเมื่อใด ?

ตอบ : ภายในวันที่ 19 พ.ค. 63 โดยคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษาอย่างอื่นต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย


Back to Index

นักศึกษาที่ไม่ได้จะสำเร็จการศึกษาในเทอม summer จะต้องรักษาสภาพในเทอม summer หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ต้อง เทอม summer ไม่ใช่เทอมบังคับ เฉพาะ นศ.ที่จะสำเร็จการศึกษาในเทอม summer เท่านั้นที่ต้องรักษาสภาพ กรณีไม่มีวิชาลงทะเบียนเรียนแล้ว


Back to Index

การสอบหัวข้อ&เค้าโครง/การสอบ Thesis/IS ในช่วงที่มี covid-19 สามารถปรับรูปแบบได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถดำเนินการสอบแบบonline ได้ โดยให้ดุลยพินิจของกรรมการสอบและที่ปรึกษาหลักของหลักสูตร


Back to Index

เริ่มเรียนออนไลน์เทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อไร ?

ตอบ : เริ่มเรียนออนไลน์ได้แล้วให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อสอบถามรูปแบบการสอน


Back to Index

กรณีไม่สามารถชำระงวดที่ 2 ได้ภายใน 30 เมษายน ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : นักศึกษาเข้ามาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


Back to Index

สหกิจศึกษา ฝึกงาน เทอม 1-63 ให้ออกปฏิบัติงาน ฝึกงานแบบไหน ?

ตอบ : รอฟังจากประกาศกระทรวง อว. เพราะไม่ทราบได้ว่า สถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร


Back to Index

ฝึกงานเทอม summer อาจารย์นิเทศออกนิเทศได้กี่ครั้ง (แล้วจะนับการนิเทศจากอะไร) ?

ตอบ : อาจนับจากการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา เช่น ใช้ meet ก็ให้บันทึกไว้ เบิกจ่ายทางกองคลังเป็นผู้ดูแล ในประกาศแจ้งว่า เบิกจ่ายตามปกติ


Back to Index

นักศึกษาที่ขอผ่อนผ่อนชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม แล้วงวดที่ 2 ชำระได้ถึงเมื่อไร ?

ตอบ : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563


Back to Index