ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

 

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2565
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 (ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2565