ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

Posted

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

 

(สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2566

• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2566
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
• สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2566