Uncategorized

ประกาศการลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง)

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง)

โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ดูรายชื่อ >> Click!

ขั้นตอนการลงทะเบียน >> Click!

ลงทะเบียนได้ที่ >> Click!

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: register@rmutp.ac.th