รับสมัครนักศึกษา

TCAS 1 Portfolio

Posted on

กำหนดการ TCAS 1 Portfolio กิจกรรมกำหนดการ สมัครและชำระเงินภายใน 1 – 15 ธ.ค. 2561 ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก28 ม.ค. 2562 ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์จะถือว่าผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในรอบดังกล่าวและไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้***30 – 31 ม.ค. 2562 ช่วงการ สละสิทธิ์2 – 3 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย5 ก.พ. 2562 บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด7 – 14 ก.พ. 2562 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง15 ก.พ. 2562 ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง

Uncategorized

เอกสารประกอบการประชุม การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Posted on

แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562เอกสารประกอบการประชุม– Presentation ( Powerpoint )– แผนรับ ปีการศึกษา 2562 โควตา รับตรง (ปวช. – ปวส.)เอกสารประกอบการประชุม– เกณฑ์รับโควตาปวช.ปวส. 2562 – เกณฑ์รับตรง ปวช.ปวส. 2562 – ปฏิทิน โควตา ปวช.ปวส. 2562 – ปฏิทิน รับตรง ปวช.ปวส. 2562TCAS 2562เอกสารประกอบการประชุม– ปฏิทิน tcas 2562