รับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี , ระดับปริญญาโท , และ ระดับปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา 1 / 2563

เข้าตรวจสอบ ปฏิทินการศึกษารายวิชาลงทะเบียน
ตารางเรียนตารางสอน ผลการเรียน
ได้ที่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 1 / 2563

นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะจบการศึกษา หากนักศึกษาไม่ดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถ
ขอแจ้งสำเร็จการศึกษาย้อนหลังได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบช่วงเวลาการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

previous arrow
next arrow
Slider

การลงทะเบียนเลือกรายวิชา( ศึกษาทั่วไป )ด้วยตนเองของนักศึกษา เริ่มใช้งานตั้งแต่ ภาคการศึกษา 2 / 2562

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศข่าวการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตา รับตรง และการรับสมัคร TCAS

Read More

การแจ้งสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 / 2

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

กิจกรรม