ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567

Posted

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

วันที่ 5 มกราคม 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการ Open House ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) รองผู้อำนวยการฯ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์
โดยคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตร ของ ๙ คณะ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ด้วยระบบ Fast track และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน RMUTP Open House Opportunity Unlocked ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง
จัดขึ้นภายใต้งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี มีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ด้วยระบบ Fast track “สมัครปุ๊บ สอบสัมภาษณ์ รู้ผลปั๊บ” ฟรีค่าสมัครเรียน พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานเท่านั้น
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสุดพิเศษ (จำนวนจำกัด) ผ่านทาง www.rmutp.ac.th