KM

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้
ประจำปี 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 30 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลด ประกาศ หรือใบสมัครได้ตามลิงก์นี้ : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QvSg_rrHXXgj3tO1k-R6drbrPBAdTFnC
• ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่นด้านจัดการความรู้ ประจำปี 2566
• ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่
• ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
6226 นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ