Uncategorized

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

Posted on

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of Love” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2560 • ประกาศมหาวิทยาลัย”เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559″

Uncategorized

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

***ผู้สมัครทุกคนสามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาได้  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป***

Uncategorized

คำสั่งแต่งตั้ง มทร.พระนคร เรื่องการสอบรับตรงและโควตา

Posted on

• คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 200-2557 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 212-2557 • ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557 • ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปีการศึกษา 2557

Uncategorized

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม English Camp 2015

Posted on

ขอเชิญ นักศึกษาทุกคณะ ฝึกภาษาอังกฤษกับ     กิจกรรมสนุกๆ กับครูเจ้าของภาษา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ( 20 ช.ม.) ติดต่อสอบถาม ชั้น 5 อาคาร 1 (สสท.) ศูนย์เทเวศร์ 092-668-2010,02-665-3777 ต่อ 6056