Uncategorizedการรับปริญญาข่าวงานทะเบียนงานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง
ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562
จากเดิม
วันที่ 24 - 27 มกราคม 2565

เป็นช่วงระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 35
ประจำปีการศึกษา 2563
จากเดิม
วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565

เป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2565

กำหนดการวันฝึกซ้อมและรายชื่อจัดเรียงตามลำดับการเข้ารับ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6653777 ต่อ 6306