การรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการซ้อมย่อยคณะ CLICK !

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ซ้อมย่อยคณะ) [ คลิก !]

ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ]

ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ]

ใบรายงานตัวบัณฑิต วันรับจริง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ]

ผังงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565  [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ]

คู่มือบัณฑิต [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ]

หมายเหตุ**
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6305 หรือ 6316
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร