Uncategorizedการรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

pictureset

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ในส่วนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มทร.พระนคร จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป