Uncategorizedการรับปริญญาข่าวงานทะเบียนงานทะเบียนและประมวลผล

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562
วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 35
ประจำปีการศึกษา 2563
วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

บัณฑิตพิมพ์ QR Code สำหรับใช้เช็คชื่อเข้ารับแต่ละวันได้ที่ระบบนี้
ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมพิธีรับปริญญา (สำหรับบัณฑิต)รายชื่อบัณฑิตทั้งหมด [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ (ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ขอไม่เข้ารับออกแล้ว)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันที่ 3 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันที่ 4 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันรับจริง วันที่ 8 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562


รายชื่อบัณฑิตทั้งหมด
[ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ (ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ขอไม่เข้ารับออกแล้ว)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันที่ 17 มี.ค. 2565 (สามารถดูรายชื่อและเลขที่นั่งได้วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันที่ 18 มี.ค. 2565 (สามารถดูรายชื่อและเลขที่นั่งได้วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันรับจริง วันที่ 22 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]

!!!บัณฑิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ไม่สามารถเข้ารับปริญญาในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ได้
ขอให้บัณฑิตบันทึกรายละเอียดภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565!!!

กรอกข้อมูลบัณฑิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318