Uncategorizedการรับปริญญาข่าวงานทะเบียนงานทะเบียนและประมวลผล

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

ครั้งที่ 34
ประจำปีการศึกษา 2562
วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562

ครั้งที่ 35
ประจำปีการศึกษา 2563
วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตพิมพ์ QR Code สำหรับใช้เช็คชื่อเข้ารับแต่ละวันได้ที่ระบบนี้
ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมพิธีรับปริญญา (สำหรับบัณฑิต)รายชื่อบัณฑิตทั้งหมด [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ (ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ขอไม่เข้ารับออกแล้ว)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันที่ 3 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้า / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันที่ 4 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันรับจริง วันที่ 8 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562


รายชื่อบัณฑิตทั้งหมด
[ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ (ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ขอไม่เข้ารับออกแล้ว)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันที่ 17 มี.ค. 2565 (สามารถดูรายชื่อและเลขที่นั่งได้วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันที่ 18 มี.ค. 2565 (สามารถดูรายชื่อและเลขที่นั่งได้วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป)
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]


รายชื่อบัณฑิต วันรับจริง วันที่ 22 มี.ค. 2565
แบบต่อเนื่อง ไม่แยกแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]
แบบแยกแถว แยกฝั่ง และแจ้งเลขที่นั่งในแถว [ รอบเช้าชุดที่ 1 / รอบเช้าชุดที่ 2 / รอบบ่าย ]

!!!บัณฑิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ไม่สามารถเข้ารับปริญญาในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ได้
ขอให้บัณฑิตบันทึกรายละเอียดภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565!!!

กรอกข้อมูลบัณฑิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318