การรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


• กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (***UPDATE 1 ส.ค. 62 ***)
• ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
• รายนามบัณฑิตเรียงตามลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (V.3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62 [เปลี่ยนอาจารย์กำกับแถว]
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการแต่งกายในพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

สอบถามข้อมูล โทร.02-665-3777
• เกี่ยวกับรายนามบัณฑิต ต่อ 6306
• กำหนดการฝึกซ้อม, การแต่งกาย ต่อ 6408