Uncategorized

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 บัณฑิตพิมพ์ QR Code สำหรับใช้เช็คชื่อเข้ารับแต่ละวันได้ที่ระบบนี้ ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมพิธีรับปริญญา (สำหรับบัณฑิต) รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 (ปีการศึกษา […]

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 3 วัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 (ช่วงเช้า) • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตรไม่น้อยกว่า 60 วัน หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน และเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ […]

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี • กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (***UPDATE 1 ส.ค. 62 ***) • ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร • รายนามบัณฑิตเรียงตามลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (V.3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62 [เปลี่ยนอาจารย์กำกับแถว] • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการแต่งกายในพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 สอบถามข้อมูล โทร.02-665-3777 • เกี่ยวกับรายนามบัณฑิต ต่อ 6306 • กำหนดการฝึกซ้อม, […]

Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 [อัพเดท 4 ต.ค.60] กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [อัพเดท 4 ต.ค.60] รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)[อัพเดทลำดับยศคณะบริหารฯ 2 พ.ย.60] ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559

Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน  2,957  ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306 รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) [ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 มี.ค.2560] (อัพเดทอาจารย์กำกับแถว) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

Uncategorized

ขยายเวลาการยื่นคำร้องของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

Posted on

• ขยายเวลาการยื่นคำร้องของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามการขานนามบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

Posted on

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ในส่วนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มทร.พระนคร จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Uncategorized

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

Posted on

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ