Uncategorizedงานทะเบียนและประมวลผลรับสมัครนักศึกษา

แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลง ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาที่มีรายชื่อรับบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการรับบัตรนักศึกษาในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563
สามารถแต่งกายชุดสุภาพเข้ารับบัตรนักศึกษาแทนการแต่งกายชุดนักศึกษาได้

2. นักศึกษาที่มีรายชื่อ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในช่วงวันและเวลาที่แจ้งในไฟล์ข้อมูลนี้
หากไม่สะดวกในวันเวลาที่กำหนด ให้เข้าถ่ายรูปภายในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ได้

*** นักศึกษาทุกคน จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดนักศึกษา ในการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ***

*** สำหรับ หัวเข็มขัด เนคไทด์ กระดุม ฯลฯ มีจำหน่ายในสถานที่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเครื่องแต่งกายเพิ่ม หรือ ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ***

 

• รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่มีรายชื่อในกำหนดการ ทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/…/…/TakeCard-TakePhoto-EXAM-ENG.pdf

• รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา ที่ไม่มีกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/up…/file63/TakeCard-nonEXAM-ENG.pdf

• รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่ไม่มีกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/u…/file63/TakePhoto-nonEXAM-ENG.pdf