การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อบัณฑิตเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ปีการศึกษา 2565)รายชื่อบัณฑิตวันซ้อมย่อยรวม [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันรับจริง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน […]

การรับปริญญา

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และสามารถรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารรพี ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บิดา มารดา หรือญาติ มารับแทนได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก QR Code (ดังรูป) หรือที่ลิงก์ https://onestopservice.ditp.go.th/download/file/3_Power_of_Attorney_form.pdf 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา […]

การรับปริญญา

จัดเตรียมปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. จัดเตรียมและลำเลียงปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม ตามลำดับแถวและที่นั่งของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 (รอบเช้า) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ (แยกแถวและลำดับที่นั่ง) ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3Y6ma4L หรือสแกน […]

การรับปริญญา

ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. เตรียมความพร้อมนำปริญญาบัตร ปกปริญญาบัตรและ เหรียญเกียรตินิยม ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีพิธีมอบปริญญาบัตร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือบัณฑิตการ์ดอย่าตก การใช้ชีวิตประจำวัน ยังต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบัณฑิต คณาจารย์ และทุกคน

การรับปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สามารถค้นหารายชื่อ/ดูกำหนดการ/ดูผังงานมอบปริญญาบัตร ได้ที่ https://regis.rmutp.ac.th/?p=9701

การรับปริญญา

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

การรับปริญญา

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม […]

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 3 วัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 (ช่วงเช้า) • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตรไม่น้อยกว่า 60 วัน หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน และเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ […]

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี • กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (***UPDATE 1 ส.ค. 62 ***) • ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร • รายนามบัณฑิตเรียงตามลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (V.3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62 [เปลี่ยนอาจารย์กำกับแถว] • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการแต่งกายในพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 สอบถามข้อมูล โทร.02-665-3777 • เกี่ยวกับรายนามบัณฑิต ต่อ 6306 • กำหนดการฝึกซ้อม, […]