งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว

Uncategorized

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

Posted on

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม โครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of Love” ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2560 • ประกาศมหาวิทยาลัย”เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบและกำหนดการสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2559″

Uncategorized

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท รับตรง รอบ 2 , โควตา , แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

***ผู้สมัครทุกคนสามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาได้  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป***