การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี • กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (***UPDATE 1 ส.ค. 62 ***) • ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร • รายนามบัณฑิตเรียงตามลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (V.3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62 [เปลี่ยนอาจารย์กำกับแถว] • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการแต่งกายในพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 สอบถามข้อมูล โทร.02-665-3777 • เกี่ยวกับรายนามบัณฑิต ต่อ 6306 • กำหนดการฝึกซ้อม, […]

Uncategorized

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ซ้อมย่อยคณะ ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่) […]

Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 [อัพเดท 4 ต.ค.60] กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [อัพเดท 4 ต.ค.60] รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)[อัพเดทลำดับยศคณะบริหารฯ 2 พ.ย.60] ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559

Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน  2,957  ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306 รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) [ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 มี.ค.2560] (อัพเดทอาจารย์กำกับแถว) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

Uncategorized

ขยายเวลาการยื่นคำร้องของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

Posted on

• ขยายเวลาการยื่นคำร้องของบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามการขานนามบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

Posted on

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ในส่วนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มทร.พระนคร จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Uncategorized

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

Posted on

ประกาศแจ้งบัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 และ บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ