การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อบัณฑิตเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 (ปีการศึกษา 2565)รายชื่อบัณฑิตวันซ้อมย่อยรวม [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยคณะ [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมย่อยรวม วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 [ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ] ใบรายงานตัวบัณฑิต วันรับจริง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน […]

การรับปริญญา

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และสามารถรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารรพี ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บิดา มารดา หรือญาติ มารับแทนได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก QR Code (ดังรูป) หรือที่ลิงก์ https://onestopservice.ditp.go.th/download/file/3_Power_of_Attorney_form.pdf 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา […]

การรับปริญญา

จัดเตรียมปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. จัดเตรียมและลำเลียงปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม ตามลำดับแถวและที่นั่งของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 (รอบเช้า) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ (แยกแถวและลำดับที่นั่ง) ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3Y6ma4L หรือสแกน […]

การรับปริญญา

ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. เตรียมความพร้อมนำปริญญาบัตร ปกปริญญาบัตรและ เหรียญเกียรตินิยม ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีพิธีมอบปริญญาบัตร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือบัณฑิตการ์ดอย่าตก การใช้ชีวิตประจำวัน ยังต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบัณฑิต คณาจารย์ และทุกคน

การรับปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สามารถค้นหารายชื่อ/ดูกำหนดการ/ดูผังงานมอบปริญญาบัตร ได้ที่ https://regis.rmutp.ac.th/?p=9701

การรับปริญญา

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี • กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (***UPDATE 1 ส.ค. 62 ***) • ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร • รายนามบัณฑิตเรียงตามลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (V.3) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62 [เปลี่ยนอาจารย์กำกับแถว] • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการแต่งกายในพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 สอบถามข้อมูล โทร.02-665-3777 • เกี่ยวกับรายนามบัณฑิต ต่อ 6306 • กำหนดการฝึกซ้อม, […]

กำหนดการรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ซ้อมย่อยคณะ ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่) […]

การรับปริญญา

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 [อัพเดท 4 ต.ค.60] กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 [อัพเดท 4 ต.ค.60] รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)[อัพเดทลำดับยศคณะบริหารฯ 2 พ.ย.60] ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559